Back

ⓘ Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. je proveden u periodu od 1. do 15. oktobra 2013. godine, prema stanju na dan 30. septembra 2013. godine u 24:00 s ..                                               

Plavno

Plavno je brdsko područje koje se pruža pravcem sjever-jug, na dužini od 14 kilometara i širini oko 7 kilometara. Strme planine sa kojih stiže dosta erodiranog materijala, visoke su u prosjeku oko 1.000 metara, odnosno od 725 do 1.248 metara. Najviša planina je Bobija 1.248 metara, Orlovica 1.201 metar, Gologlav 1.196 metara Plješivica 725 a Debelo brdo 740 metara. U blizini je i planina Kom 1.003, koja je jugoistočni završetak masiva Velebit. To je i prostor sučeljavanja Dinare i Velebita, smješten između dvije dislokacione zone – doline Butižnice na istoku i Zrmanje na zapadu, pa je tekt ...

                                               

Висока (Ариље)

За остале употребе, погледајте Висока разврставање. Висока је насеље у Србији у општини Ариље у Златиборском округу. Према попису из 2002. било је 474 становника. Смештено је 37 km од Ариља, на највишој надморској висини у општини. Највиши врхови досежу надморску висину и преко 1.350 m. Код села се налази Височка бања, чији су извори стари 80.000 година. Топли извор минералне воде избија из дубине на више места у виду мехурића. Вода је лековита и људи ту долазе да се лече. Организовање и коришћење бањске воде за лечење почиње 1936. године. Ипак, бања још увек туристички ни минимално није и ...

                                               

Kosjerić

Kosjeríć je gradsko naselje u Srbiji u opštini Kosjerić u Zlatiborskom okrugu. Zvanični jezik je srpski. Prema popisu iz 2002. bilo je 4116 stanovnika, a prema popisu iz 1991. - 3794. Stanovnik Kosjeríća je Kosijerac.

                                               

Мокра Гора (Ужице)

За чланак о планини у Србији, погледајте чланак Мокра Гора. Мокра Гора је насељено место у граду Ужицу у Златиборском округу. Према попису из 2002. било је 605 становника. Име селу је дао његов ага Мустај -бег из Прибоја. Кажу да је ту законачила нека војска и ложила сирову гору на ватру, па су говорили: ’’ ала је ова гора мокра’’, па је тако настало име Мокра Гора.

                                               

Logor Trnopolje

Koncentracioni logor "Trnopolje" je bio koncentracioni logor uspostavljen od strane srpskih vojnih i policijskih vlasti općine Prijedor tokom rata u BiH. Logor je osnovan u naselju Trnopolje i bio je aktivan od maja do novembra 1992. godine. U svakom momentu svog postojanja, u logoru je bilo zatočeno između 4.000 i 7.000 Bošnjaka i Hrvata i služio je kao polazno mjesto za masovnu deportaciju, uglavnom žena, djece i staraca. Procjenjuje se da je za oko pola godine egzistiranja ovog logora kroz njega prošlo oko 30.000 zatvorenika. Širok je spisak zlostavljnja učinjenog u ovom logoru, od razn ...

                                               

Фекетић

Фекетић је село у општини Мали Иђош у Севернобачком округу у Војводини. Према попису из 2011. било је 3980 становника.

                                               

Legija

Za ostala značenja, v. Legija razvrstavanje. Rimska legija bila je osnovna jedinica rimske kopnene vojske. Legionar je bio vojnik - pripadnik legije. Savremeni ekvivalent legije kao vojne jedinice po veličini, odnosnu broju pripadnika, bi otprilike bila jedna brigada. Jedna legija se obično teritorijalno vezivala za jednu rimsku provinciju u kojoj se brinula za njenu bezbjednost i vojnu odbranu, no značajan je broj i primjera mobilnosti legija što je bilo naročito izraženo tokom rimskih vojnih kampanja i ratova. Tako je npr. legija pod nazivom Legio VI Ferrata pratila Cezara 100-44. godine ...

                                               

Nenadovići

Nenadovići su porodica obor-kneza Tamnavske i Posavske knežine Valjevske nahije Alekse Nenadovića, njegovog brata vojvode Jakova Nenadovića, oblasnog gospodara, prvog popečitelja unutrašnjih dela, vojvode i protojereja Mateje Nenadovića, prvog predsednika Praviteljstvujuščeg sovjeta Srbije, vojvode tamnavske knežine Jevrema Nenadovića, vojvode Sime Nenadovića, Ljubomira Nenadovića - Čika Ljube, književnika, ministra prosvete i kneginje Kneževine Srbije Perside Karađorđević, rođ. Nenadović, majke kralja Petra I Karađorđevića.

                                     

ⓘ Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013.

Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. je proveden u periodu od 1. do 15. oktobra 2013. godine, prema stanju na dan 30. septembra 2013. godine u 24:00 sata, što se smatra referentnim datumom popisa. Popis je trebao biti organiziran od 1. do 15. aprila 2013. godine, prema stanju na dan 31. marta 2013. godine, ali je zbog tehničkih manjkavosti opaženih tokom probnog popisa provedenog 2012. godine bio odgođen za oktobar.

                                     

1. Organizacija

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova je najveće statističko istraživanje koje ima za cilj prikupiti osnovne podatke o broju, teritorijalnom rasporedu i sastavu stanovništva prema njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obilježjima. Također, Popisom se prikupljaju podaci o domaćinstvima i stanovima te njihovim obilježjima. Podaci koji se prikupljaju popisom stanovništva koriste se isključivo u statističke svrhe. Povjerljivost svih podataka i informacija iz ovog popisa zaštićena je prema Zakonu o statistici Bosne i Hercegovine i Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

Popis 2013. provodi se na osnovu Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini objavljenog u Službenim novinama Federacije BiH, broj 14/12 i Zakona o izmjenama o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine Službeni glasnik BiH br.18/13, kojima se uređuju sadržaj, priprema, organizacija i provođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, obaveze državnih i drugih organa i organizacija uključenih u Popis, obaveze i dužnosti građana kao davatelja popisnih podataka i lica koja obavljaju poslove popisa, objavljivanje popisnih rezultata i financiranje popisa.

                                     

1.1. Organizacija Formulari za popis

Popisni podaci unose se na formulare: na Popisnicu P-1 za svaku popisanu osobu i Upitnik za domaćinstvo i stan P-2.

                                     

2.1. Popisne informacije Podaci o stanovništvu

Popisom stanovništva bit će obuhvaćene sljedeće teme:

 • je li osoba ikada živjela izvan Bosne i Hercegovine godinu i dulje,
 • broj živorođene djece i mjesec i godina njihova rođenja,
 • materinski jezik,
 • naselje Bosne i Hercegovine iz kojega se osoba doselila i godina doseljenja,
 • vjeroispovijest,
 • trenutačni status aktivnosti, položaj u zaposlenosti,
 • spol,
 • prezime,
 • mjesto stalnog stanovanja osobe u vrijeme popisa iz 1991. godine,
 • dužina i zemlja boravka u inostranstvu za civilne osobe na privremenom radu i boravku u drugoj državi i mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini za njih i članove njihovih obitelji;
 • najviša završena škola,
 • razlozi doseljenja u Bosnu i Hercegovinu,
 • ime,
 • izvanbračna zajednica,
 • mjesto uobičajenog stanovanja,
 • zanimanje,
 • mjesto rođenja,
 • je li osoba bila izbjeglica iz Bosne i Hercegovine,
 • ima li osoba formalno-pravno status raseljene osobe i namjerava li se vratiti u mjesto iz kojega je raseljena,
 • pismenost,
 • mjesto rada odnosno pohađanja škole i učestalost vraćanja u mjesto stalnog stanovanja;
 • je li osoba uzdržavana,
 • prisutnost, dužina i namjera prisutnosti/ odsutnosti u mjestu popisa,
 • aktivnost uzdržavatelja,
 • funkcionalna sposobnost osobe za obavljanje svakodnevnih aktivnosti i uzrok invaliditeta,
 • glavni izvor sredstava za život,
 • mjesec i godina doseljenja i država iz koje se osoba doselila,
 • etnička/nacionalna pripadnost,
 • škola koju osoba pohađa,
 • državljanstvo,
 • mjesto stanovanja neposredno po rođenju,
 • ime oca ili majke,
 • datum rođenja i jedinstveni matični broj građana,
 • stečeno zvanje,
 • zakonsko bračno stanje,
 • grana privredne djelatnosti firme na glavnom poslu,
 • je li bila raseljena osoba u Bosni i Hercegovini,


                                     

2.2. Popisne informacije Podaci o kućanstvima i poljoprivrednim domaćinstvima

U popisu se prikupljaju sljedeći podaci o kućanstvima:

 • osnova po kojoj kućanstvo koristi stan.
 • naziv naselja, ulica i kućni broj u kojoj je kućanstvo nastanjeno,
 • srodnički i obiteljsk sastav kućanstva,
 • ime i prezime osobe na kojoj se vodi kućanstvo,
                                     

2.3. Popisne informacije Podaci o stanovanju

U popisu se prikupljaju sljedeći podaci o stanovima i drugim objektima za stanovanje:

 • vrsta objekta za stanovanje,
 • oblik svojine na stanu,
 • broj lica koja tu stanuju,
 • sprat na kojem se stan nalazi,
 • uslovi u kupatilu i toaletu, električna energija, plin i sistem vodosnabdijevanja, instalacije za centralno grijanje i kanalizacioni sistem;
 • način korištenja stana,
 • vrste grijanja,
 • nastanjenost konvencionalnih stanova,
 • površina stana,
 • površina kuhinje,
 • vrsta krovnog pokrova zgrade i stanje u kojem se zgrada nalazi.
 • lokacija stana,
 • godina izgradnje zgrade,
 • pretežni materijal nosive konstrukcije zgrade,
 • broj soba u stanu,
 • vrsta zgrade u kojoj se stan nalazi,
 • vrsta kolektivnog stana,
 • glavna vrsta energije koja se koristi zagrijanje stana,
                                     

3. Probni popis 2012.

Probni popis za zvanični Popis stanovništva održan je od 15. do 29. oktobra 2012. u općinama: Banja Luka Banja Luka, Šarovac, Bihać Bihać, Velika Gata, Bijeljina Bijeljina, Janja, Brčko, Cazin Tržačka Raštela, Centar Sarajevo, Doboj Doboj, Osječani Gornji, Foča Foča, Brod, Gacko, Goražde, Mostar Mostar, Vihovići, Ilidža, Ilijaš Mrakovo, Istočno Novo Sarajevo Miljevići, Kakanj, Kozarska Dubica, Livno, Lukavac Krtova, Neum, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Orašje, Pale, Prijedor Prijedor, Omarska, Prnjavor Štivor, Stari Grad Sarajevo, Šipovo, Široki Brijeg, Teslić Barići, Travnik Travnik, Turbe, Trebinje, Tuzla Tuzla, Dobrinja, Ugljevik, Zenica Zenica, Banloz i Zvornik Donji Lokanj.

                                     

4.1. Kontroverze Nacionalnost, vjeroispovijest, maternji jezik

Na pitanje 24 nacionalno/etničko izjašnjavanje, 25 izjašnjavanje o vjeroispovijesti i 26 maternji jezik u Popisnici su uz polje za upis podatka popisivaču ali ne i popisaniku radi olakšanja unosa podataka ponuđeni i određeni modaliteti kod kojih je bilo potrebno samo staviti "X" u odgovarajuću kućicu. Prilikom ispunjavanja Popisnice popisanik nema pravo na uvid u taj formular, nego mu je tek nakon što je formular ispunjen popisivač dužan dati Popisnicu na uvid i potpis.

                                     

4.2. Kontroverze Nacionalno izjašnjavanje

Zbog osjetljivosti pitanja o nacionalnoj pripadnosti pitanje 24 na Popisnici, političke stranke godinama se nisu mogle dogovoriti o provedbi popisa. Bošnjačke su stranke inzistirale na tome da se on ne provodi sve dok se ne okonča proces povratka izbjeglih i prognanih jer će se u protivnom i zakonski prihvatiti stanje nastalo progonima i ratnim zločinima. Predlagale su i da se popis eventualno provede no bez izjašnjavanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, ali su se tome odlučno protivile stranke iz Republike Srpske koje su tražile da to izjašnjavanje bude obavezno. Na konačnom obrascu, Popisnici P-1, na ovo pitanje navedena je primjedba da na osnovu člana 12. Zakona o popisu popisanik može da se i ne izjasni.

                                     

4.3. Kontroverze Religiozna pripadnost

U prvoj varijanto formulara Popisa u rubrici 25. navedene su mogućnosti za izjašnjavanje o vjeroispovjesti popisanika: islamska, katolička, pravoslavna, Ne izjašnjava se i opcija Ostali ; Opcija ostali ima mogućnost upisivanja pripadnosti nekoj vjeroispovjesti, ali nije postojala opcija Ateist, tako da nereligiozne osobe uopće nemaju mogućnost slobodnog izjašnjenja.

U konačnoj verziji formulara, pored tri vjeroispovjesti islamska, katolička i pravoslavna, uvedeni su i modaliteti agnosti k, ateist i ne izjašnjava se, ali sa primjedbom da po članu 12. Zakona o popisu, popisanik ima pravo da se ne izjasni na ovo pitanje. Ukoliko popisanik na ovo pitanje da odgovor koji popisivaču u Popisnici nije ponuđen, tada se on upisuje u polje predviđeno za to.

                                     

4.4. Kontroverze Maternji jezik

Za razliku od odgovora iz rubrike 24. nacionalna pripadnost i 25. vjeroispovjest, po Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, koja su neobavezna, pitanje iz rubrike 26. o maternjem jeziku je obavezno i ukoliko se na njega ne odgovori, moguća je novčana kazna u iznosu od 100 do 10.000 KM Tako se po preporuci Konferencije evropskih statističara CES, koja naglašava potrebnu slobodu za pojedinca da ne odgovori na pitanja o etničkoj pripadnosti, religiji ili jeziku; ako je baš interes za tim pitanjem, za jezik se preporuča postaviti minimum dva odvojena pitanja, jedno o maternjem prvom, glavnom jezik kojim se najbolje vlada ili jeziku koji se najviše govori kod kuće ili na poslu, te drugo pitanje o znanju jezika – sposobnost govora ili pisanje na jednom ili više određenih jezika, ovakva formulacija pitanja smatra neprimjernim.

                                     

4.5. Kontroverze Sfera privatnosti

Po članu 11. tačka 2. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, moguće je da lične podatke o odsutnim članovima domaćinstva, starijim od 15 godina, može dati punoljetni prisutni član domaćinstva kojem su podaci najviše poznati, što može dovesti do davanja pogrešnih podataka, pogotovo u patrijarhalnim sredinama.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →